HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Harakovce

Názov obce: Harakovce
Kód obce: 526525
Názov okresu: Levoča Kód okresu: 704
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 601 m n.m.
ERB Obce Harakovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 12 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,28 km2 - 528 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,07 km2 207 ha - 39%
- Pôda orná: 0,08 km2 - 8 ha - 3,77%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 3,31%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,93 km2 - 193 ha - 92,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,20 km2 - 320 ha - 61%
- Lesný pozemok: 3,01 km2 - 301 ha - 94,04%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,35%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,11 km2 - 11 ha - 3,45%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 2,16%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 33 38 37 35 36 35 32 31 33 32 36
Ženy 27 32 32 33 33 31 32 32 31 31 33
Spolu 60 70 69 68 69 66 64 63 64 63 69
 
Muži % 55,00% 54,29% 53,62% 51,47% 52,17% 53,03% 50,00% 49,21% 51,56% 50,79% 52,17%
Ženy % 45,00% 45,71% 46,38% 48,53% 47,83% 46,97% 50,00% 50,79% 48,44% 49,21% 47,83%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - - - - - -
Ženy - - - - - - 2 - - - 1
Spolu 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - - 1 - - -
Ženy - - - - - - - - - - 1
Spolu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - - -1 - - -
Ženy - - - - - - 2 - - - -
Spolu 0 0 0 0 1 0 2 -1 0 0 0

Levoča

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1