HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bystrany

Názov obce: Bystrany
Kód obce: 526436
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 408 m n.m.
ERB Obce Bystrany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 361 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,82 km2 - 782 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,20 km2 620 ha - 79%
- Pôda orná: 3,44 km2 - 344 ha - 55,54%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 1,78%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,65 km2 - 265 ha - 42,68%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,62 km2 - 162 ha - 21%
- Lesný pozemok: 0,88 km2 - 88 ha - 54,70%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 4,42%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,60 km2 - 60 ha - 37,12%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 3,76%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1252 1265 1296 1323 1360 1395 1445 1477 1488 1547 1576
Ženy 1258 1282 1304 1322 1374 1416 1465 1501 1525 1568 1603
Spolu 2510 2547 2600 2645 2734 2811 2910 2978 3013 3115 3179
 
Muži % 49,88% 49,67% 49,85% 50,02% 49,74% 49,63% 49,66% 49,60% 49,39% 49,66% 49,58%
Ženy % 50,12% 50,33% 50,15% 49,98% 50,26% 50,37% 50,34% 50,40% 50,61% 50,34% 50,42%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 41 47 43 54 50 50 74 51
Ženy - - - 40 58 47 63 54 62 54 51
Spolu 0 0 0 81 105 90 117 104 112 128 102

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 8 10 5 3 10 4 8
Ženy - - - 6 8 6 6 6 7 5 4
Spolu 0 0 0 14 16 16 11 9 17 9 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 33 39 33 49 47 40 70 43
Ženy - - - 34 50 41 57 48 55 49 47
Spolu 0 0 0 67 89 74 106 95 95 119 90

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1