HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Arnutovce

Názov obce: Arnutovce
Kód obce: 526363
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 520 m n.m.
ERB Obce Arnutovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 276 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,23 km2 - 223 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,01 km2 201 ha - 90%
- Pôda orná: 1,78 km2 - 178 ha - 88,68%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,02 km2 - 2 ha - 1,13%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,21 km2 - 21 ha - 10,19%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,22 km2 - 22 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 8,32%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,11 km2 - 11 ha - 53,16%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 38,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 251 281 291 298 302 313 317 331 336 353 367
Ženy 259 275 278 288 293 303 310 316 323 330 344
Spolu 510 556 569 586 595 616 627 647 659 683 711
 
Muži % 49,22% 50,54% 51,14% 50,85% 50,76% 50,81% 50,56% 51,16% 50,99% 51,68% 51,62%
Ženy % 50,78% 49,46% 48,86% 49,15% 49,24% 49,19% 49,44% 48,84% 49,01% 48,32% 48,38%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 5 9 5 8 5 13 13
Ženy - - - 7 6 8 4 5 12 3 10
Spolu 0 0 0 14 11 17 9 13 17 16 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 1 1 - 2 2 -
Ženy - - - 1 1 2 1 1 2 1 3
Spolu 0 0 0 4 5 3 2 1 4 3 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 1 8 4 8 3 11 13
Ženy - - - 6 5 6 3 4 10 2 7
Spolu 0 0 0 10 6 14 7 12 13 13 20

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1