HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Spišská Nová Ves

Názov obce: Spišská Nová Ves
Kód obce: 526355
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 506 m n.m.
ERB Obce Spišská Nová Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 578 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 66,67 km2 - 6667 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,60 km2 1460 ha - 22%
- Pôda orná: 5,61 km2 - 561 ha - 38,41%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 1,17 km2 - 117 ha - 8,03%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,22%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,79 km2 - 779 ha - 53,35%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 52,07 km2 - 5207 ha - 78%
- Lesný pozemok: 41,35 km2 - 4135 ha - 79,41%
- Vodná plocha: 0,52 km2 - 52 ha - 0,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 7,44 km2 - 744 ha - 14,29%
- Plocha ostatná: 2,77 km2 - 277 ha - 5,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 19037 19122 19064 18966 18953 18864 18777 18729 18675 18630 18565
Ženy 20045 20000 19894 19819 19774 19670 19580 19528 19473 19365 19322
Spolu 39082 39122 38958 38785 38727 38534 38357 38257 38148 37995 37887
 
Muži % 48,71% 48,88% 48,93% 48,90% 48,94% 48,95% 48,95% 48,96% 48,95% 49,03% 49,00%
Ženy % 51,29% 51,12% 51,07% 51,10% 51,06% 51,05% 51,05% 51,04% 51,05% 50,97% 51,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 188 214 216 185 192 214 213 241
Ženy - - - 197 189 178 188 203 191 205 224
Spolu 0 0 0 385 403 394 373 395 405 418 465

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 138 148 171 169 152 168 164 179
Ženy - - - 146 153 165 154 134 144 163 150
Spolu 0 0 0 284 301 336 323 286 312 327 329

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 50 66 45 16 40 46 49 62
Ženy - - - 51 36 13 34 69 47 42 74
Spolu 0 0 0 101 102 58 50 109 93 91 136

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1