HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrušov

Názov obce: Hrušov
Kód obce: 525758
Názov okresu: Rožňava Kód okresu: 808
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 232 m n.m.
ERB Obce Hrušov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 21 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,80 km2 - 1680 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,09 km2 609 ha - 36%
- Pôda orná: 2,34 km2 - 234 ha - 38,46%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,19 km2 - 19 ha - 3,14%
   Záhrady: 0,63 km2 - 63 ha - 10,42%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,92 km2 - 292 ha - 47,98%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,71 km2 - 1071 ha - 64%
- Lesný pozemok: 9,53 km2 - 953 ha - 88,99%
- Vodná plocha: 0,21 km2 - 21 ha - 2,00%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,44 km2 - 44 ha - 4,14%
- Plocha ostatná: 0,52 km2 - 52 ha - 4,87%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 178 174 174 171 170 168 169 170 168 169 165
Ženy 182 185 189 178 175 172 168 176 177 180 182
Spolu 360 359 363 349 345 340 337 346 345 349 347
 
Muži % 49,44% 48,47% 47,93% 49,00% 49,28% 49,41% 50,15% 49,13% 48,70% 48,42% 47,55%
Ženy % 50,56% 51,53% 52,07% 51,00% 50,72% 50,59% 49,85% 50,87% 51,30% 51,58% 52,45%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - - - 1 - 2 -
Ženy - - - 2 1 - 1 1 2 2 2
Spolu 0 0 0 4 1 0 1 2 2 4 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 3 1 2 3 3 7
Ženy - - - 5 2 3 3 - 1 2 1
Spolu 0 0 0 7 2 6 4 2 4 5 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - -3 -1 -1 -3 -1 -7
Ženy - - - -3 -1 -3 -2 1 1 - 1
Spolu 0 0 0 -3 -1 -6 -3 0 -2 -1 -6

Rožňava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1