HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ardovo

Názov obce: Ardovo
Kód obce: 525537
Názov okresu: Rožňava Kód okresu: 808
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 268 m n.m.
ERB Obce Ardovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 15 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,21 km2 - 1121 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,32 km2 532 ha - 47%
- Pôda orná: 1,12 km2 - 112 ha - 21,05%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 2,45%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,07 km2 - 407 ha - 76,50%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,89 km2 - 589 ha - 53%
- Lesný pozemok: 5,50 km2 - 550 ha - 93,37%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 0,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,28 km2 - 28 ha - 4,70%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 1,42%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 95 94 92 94 93 87 87 83 87 87 86
Ženy 89 84 87 88 87 85 81 79 78 74 70
Spolu 184 178 179 182 180 172 168 162 165 161 156
 
Muži % 51,63% 52,81% 51,40% 51,65% 51,67% 50,58% 51,79% 51,23% 52,73% 54,04% 55,13%
Ženy % 48,37% 47,19% 48,60% 48,35% 48,33% 49,42% 48,21% 48,77% 47,27% 45,96% 44,87%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 2 - 1 3 1 -
Ženy - - - - - - 1 1 1 - -
Spolu 0 0 0 0 0 2 1 2 4 1 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 4 2 2 - 1 2
Ženy - - - 2 - 2 3 1 2 1 3
Spolu 0 0 0 2 1 6 5 3 2 2 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -2 -2 -1 3 - -2
Ženy - - - -2 - -2 -2 - -1 -1 -3
Spolu 0 0 0 -2 -1 -4 -4 -1 2 -1 -5

Rožňava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1