HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kapušany

Názov obce: Kapušany
Kód obce: 524620
Názov okresu: Prešov Kód okresu: 707
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 279 m n.m.
ERB Obce Kapušany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 173 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,31 km2 - 1131 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,49 km2 849 ha - 75%
- Pôda orná: 6,41 km2 - 641 ha - 75,48%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,35 km2 - 35 ha - 4,17%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,56%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,68 km2 - 168 ha - 19,79%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,82 km2 - 282 ha - 25%
- Lesný pozemok: 1,12 km2 - 112 ha - 39,90%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 8,88%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,04 km2 - 104 ha - 36,84%
- Plocha ostatná: 0,41 km2 - 41 ha - 14,39%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 970 1000 991 995 1003 1005 1011 1018 1012 1017 357
Ženy 1040 1068 1074 1078 1087 1093 1088 1082 1070 1074 356
Spolu 2010 2068 2065 2073 2090 2098 2099 2100 2082 2091 713
 
Muži % 48,26% 48,36% 47,99% 48,00% 47,99% 47,90% 48,17% 48,48% 48,61% 48,64% 50,07%
Ženy % 51,74% 51,64% 52,01% 52,00% 52,01% 52,10% 51,83% 51,52% 51,39% 51,36% 49,93%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 13 12 14 12 7 13 13
Ženy - - - 12 11 15 11 11 7 7 10
Spolu 0 0 0 28 24 27 25 23 14 20 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 9 7 10 4 14 8 13
Ženy - - - 13 5 8 7 8 14 9 9
Spolu 0 0 0 27 14 15 17 12 28 17 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 5 4 8 -7 5 -
Ženy - - - -1 6 7 4 3 -7 -2 1
Spolu 0 0 0 1 10 12 8 11 -14 3 1

Prešov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1