HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Demjata

Názov obce: Demjata
Kód obce: 524336
Názov okresu: Prešov Kód okresu: 707
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 299 m n.m.
ERB Obce Demjata

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 94 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,50 km2 - 1150 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,21 km2 521 ha - 45%
- Pôda orná: 2,85 km2 - 285 ha - 54,75%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 4,57%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,24%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,11 km2 - 211 ha - 40,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,29 km2 - 629 ha - 55%
- Lesný pozemok: 4,98 km2 - 498 ha - 79,14%
- Vodná plocha: 0,20 km2 - 20 ha - 3,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,54 km2 - 54 ha - 8,63%
- Plocha ostatná: 0,57 km2 - 57 ha - 9,04%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 493 515 517 521 521 522 544 549 554 544 548
Ženy 538 549 559 551 551 543 562 562 565 556 554
Spolu 1031 1064 1076 1072 1072 1065 1106 1111 1119 1100 1102
 
Muži % 47,82% 48,40% 48,05% 48,60% 48,60% 49,01% 49,19% 49,41% 49,51% 49,45% 49,73%
Ženy % 52,18% 51,60% 51,95% 51,40% 51,40% 50,99% 50,81% 50,59% 50,49% 50,55% 50,27%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 3 10 1 6 9 6 10
Ženy - - - 6 6 4 4 6 2 4 7
Spolu 0 0 0 14 9 14 5 12 11 10 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 5 5 4 7 8 6
Ženy - - - 7 3 4 1 3 4 6 5
Spolu 0 0 0 10 7 9 6 7 11 14 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 -1 5 -4 2 2 -2 4
Ženy - - - -1 3 - 3 3 -2 -2 2
Spolu 0 0 0 4 2 5 -1 5 0 -4 6

Prešov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1