HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Gerlachov

Názov obce: Gerlachov
Kód obce: 523445
Názov okresu: Poprad Kód okresu: 706
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 790 m n.m.
ERB Obce Gerlachov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 152 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,27 km2 - 527 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,23 km2 423 ha - 80%
- Pôda orná: 1,33 km2 - 133 ha - 31,49%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 1,69%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,83 km2 - 283 ha - 66,81%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,04 km2 - 104 ha - 20%
- Lesný pozemok: 0,43 km2 - 43 ha - 41,22%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 3,03%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,37 km2 - 37 ha - 35,92%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 19,83%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 399 399 397 398 402 410 411 409 413 409 406
Ženy 386 397 396 391 394 394 395 404 410 396 400
Spolu 785 796 793 789 796 804 806 813 823 805 806
 
Muži % 50,83% 50,13% 50,06% 50,44% 50,50% 51,00% 50,99% 50,31% 50,18% 50,81% 50,37%
Ženy % 49,17% 49,87% 49,94% 49,56% 49,50% 49,00% 49,01% 49,69% 49,82% 49,19% 49,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 3 9 9 1 1 5 2
Ženy - - - - 6 7 3 6 11 - 3
Spolu 0 0 0 6 9 16 12 7 12 5 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 2 3 9 2 - 3 5
Ženy - - - 1 6 9 2 3 3 4 1
Spolu 0 0 0 6 8 12 11 5 3 7 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 6 - -1 1 2 -3
Ženy - - - -1 - -2 1 3 8 -4 2
Spolu 0 0 0 0 1 4 1 2 9 -2 -1

Poprad

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1