HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bracovce

Názov obce: Bracovce
Kód obce: 522368
Názov okresu: Michalovce Kód okresu: 807
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 105 m n.m.
ERB Obce Bracovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 98 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,62 km2 - 962 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,66 km2 866 ha - 90%
- Pôda orná: 6,52 km2 - 652 ha - 75,31%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,07 km2 - 7 ha - 0,85%
   Záhrady: 0,49 km2 - 49 ha - 5,69%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,57 km2 - 157 ha - 18,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,96 km2 - 96 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,08 km2 - 8 ha - 8,70%
- Vodná plocha: 0,14 km2 - 14 ha - 14,43%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,65 km2 - 65 ha - 67,45%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 9,42%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 469 464 462 457 466 465 458 461 462 467 471
Ženy 488 471 473 463 476 473 474 472 475 489 495
Spolu 957 935 935 920 942 938 932 933 937 956 966
 
Muži % 49,01% 49,63% 49,41% 49,67% 49,47% 49,57% 49,14% 49,41% 49,31% 48,85% 48,76%
Ženy % 50,99% 50,37% 50,59% 50,33% 50,53% 50,43% 50,86% 50,59% 50,69% 51,15% 51,24%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 1 6 4 4 5 3 4
Ženy - - - 3 8 4 8 7 6 7 6
Spolu 0 0 0 10 9 10 12 11 11 10 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 2 2 13 7 4 6 3
Ženy - - - 8 4 3 2 3 4 6 5
Spolu 0 0 0 17 6 5 15 10 8 12 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 4 -9 -3 1 -3 1
Ženy - - - -5 4 1 6 4 2 1 1
Spolu 0 0 0 -7 3 5 -3 1 3 -2 2

Michalovce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1