HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Turová

Názov obce: Turová
Kód obce: 518891
Názov okresu: Zvolen Kód okresu: 611
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 335 m n.m.
ERB Obce Turová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 52 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,98 km2 - 698 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,18 km2 418 ha - 60%
- Pôda orná: 1,34 km2 - 134 ha - 32,10%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 3,29%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,70 km2 - 270 ha - 64,61%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,80 km2 - 280 ha - 40%
- Lesný pozemok: 2,48 km2 - 248 ha - 88,56%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 0,79%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,20 km2 - 20 ha - 7,26%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 3,39%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 170 167 170 170 167 164 179 178 177 178 180
Ženy 187 190 192 186 185 186 193 192 193 196 196
Spolu 357 357 362 356 352 350 372 370 370 374 376
 
Muži % 47,62% 46,78% 46,96% 47,75% 47,44% 46,86% 48,12% 48,11% 47,84% 47,59% 47,87%
Ženy % 52,38% 53,22% 53,04% 52,25% 52,56% 53,14% 51,88% 51,89% 52,16% 52,41% 52,13%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 1 4 2 1 3 3
Ženy - - - 1 2 2 - 2 3 3 1
Spolu 0 0 0 3 2 3 4 4 4 6 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 5 - 4 2 3 3
Ženy - - - 2 - 1 4 3 3 1 3
Spolu 0 0 0 3 2 6 4 7 5 4 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -2 -4 4 -2 -1 - -
Ženy - - - -1 2 1 -4 -1 - 2 -2
Spolu 0 0 0 0 0 -3 0 -3 -1 2 -2

Zvolen

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1