HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolný Harmanec

Názov obce: Dolný Harmanec
Kód obce: 508551
Názov okresu: Banská Bystrica Kód okresu: 601
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 484 m n.m.
ERB Obce Dolný Harmanec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 5 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 44,29 km2 - 4429 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,32 km2 132 ha - 3%
- Pôda orná: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 4,25%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,26 km2 - 126 ha - 95,75%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 42,98 km2 - 4298 ha - 97%
- Lesný pozemok: 42,21 km2 - 4221 ha - 98,23%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 0,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,62 km2 - 62 ha - 1,45%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,12%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 90 90 96 100 104 103 103 112 114 110 116
Ženy 86 92 93 94 100 99 105 113 116 119 122
Spolu 176 182 189 194 204 202 208 225 230 229 238
 
Muži % 51,14% 49,45% 50,79% 51,55% 50,98% 50,99% 49,52% 49,78% 49,57% 48,03% 48,74%
Ženy % 48,86% 50,55% 49,21% 48,45% 49,02% 49,01% 50,48% 50,22% 50,43% 51,97% 51,26%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - - 3 1 - 2
Ženy - - - - 1 1 2 1 1 1 1
Spolu 0 0 0 1 1 1 2 4 2 1 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 3 2 - 1 - 1
Ženy - - - 1 2 1 1 1 2 - 1
Spolu 0 0 0 3 2 4 3 1 3 0 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -3 -2 3 - - 1
Ženy - - - -1 -1 - 1 - -1 1 -
Spolu 0 0 0 -2 -1 -3 -1 3 -1 1 1

Banská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1