HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Voderady

Názov obce: Voderady
Kód obce: 507741
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 132 m n.m.
ERB Obce Voderady

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 95 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,15 km2 - 1415 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,21 km2 1121 ha - 79%
- Pôda orná: 11,05 km2 - 1105 ha - 98,58%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 1,31%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,11%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,94 km2 - 294 ha - 21%
- Lesný pozemok: 0,26 km2 - 26 ha - 8,86%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 2,09%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,04 km2 - 104 ha - 35,34%
- Plocha ostatná: 1,58 km2 - 158 ha - 53,72%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 650 681 677 676 682 688 688 676 672 691 715
Ženy 617 644 656 645 648 661 665 662 666 672 705
Spolu 1267 1325 1333 1321 1330 1349 1353 1338 1338 1363 1420
 
Muži % 51,30% 51,40% 50,79% 51,17% 51,28% 51,00% 50,85% 50,52% 50,22% 50,70% 50,35%
Ženy % 48,70% 48,60% 49,21% 48,83% 48,72% 49,00% 49,15% 49,48% 49,78% 49,30% 49,65%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 5 8 10 6 5 6 4
Ženy - - - 5 6 10 9 6 7 3 7
Spolu 0 0 0 14 11 18 19 12 12 9 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 7 10 9 9 10 7 10
Ženy - - - 4 14 1 11 7 12 1 6
Spolu 0 0 0 10 21 11 20 16 22 8 16

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 -2 -2 1 -3 -5 -1 -6
Ženy - - - 1 -8 9 -2 -1 -5 2 1
Spolu 0 0 0 4 -10 7 -1 -4 -10 1 -5

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1