HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Šúrovce

Názov obce: Šúrovce
Kód obce: 507636
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 132 m n.m.
ERB Obce Šúrovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 111 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,91 km2 - 1991 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,78 km2 1578 ha - 79%
- Pôda orná: 14,99 km2 - 1499 ha - 95,03%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,04%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 2,72%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,05%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,34 km2 - 34 ha - 2,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,13 km2 - 413 ha - 21%
- Lesný pozemok: 1,21 km2 - 121 ha - 29,24%
- Vodná plocha: 0,83 km2 - 83 ha - 19,98%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,42 km2 - 142 ha - 34,41%
- Plocha ostatná: 0,68 km2 - 68 ha - 16,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1069 1072 1067 1073 1074 1073 1077 1088 1085 1086 1097
Ženy 1134 1139 1149 1139 1139 1130 1135 1145 1145 1142 1148
Spolu 2203 2211 2216 2212 2213 2203 2212 2233 2230 2228 2245
 
Muži % 48,52% 48,48% 48,15% 48,51% 48,53% 48,71% 48,69% 48,72% 48,65% 48,74% 48,86%
Ženy % 51,48% 51,52% 51,85% 51,49% 51,47% 51,29% 51,31% 51,28% 51,35% 51,26% 51,14%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 8 4 8 10 12 10 17
Ženy - - - 5 7 5 9 10 9 12 11
Spolu 0 0 0 18 15 9 17 20 21 22 28

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 16 13 12 10 13 15 14
Ženy - - - 15 12 18 18 6 12 9 9
Spolu 0 0 0 29 28 31 30 16 25 24 23

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -8 -9 -4 - -1 -5 3
Ženy - - - -10 -5 -13 -9 4 -3 3 2
Spolu 0 0 0 -11 -13 -22 -13 4 -4 -2 5

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1