HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Špačince

Názov obce: Špačince
Kód obce: 507601
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 158 m n.m.
ERB Obce Špačince

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 95 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,10 km2 - 2210 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 20,31 km2 2031 ha - 92%
- Pôda orná: 19,88 km2 - 1988 ha - 97,86%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,42 km2 - 42 ha - 2,09%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,05%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,79 km2 - 179 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,01 km2 - 1 ha - 0,68%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 4,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,93 km2 - 93 ha - 51,71%
- Plocha ostatná: 0,78 km2 - 78 ha - 43,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 962 958 960 973 976 1000 1038 1068 1072 1085 1107
Ženy 1060 1053 1050 1046 1042 1047 1080 1093 1094 1119 1125
Spolu 2022 2011 2010 2019 2018 2047 2118 2161 2166 2204 2232
 
Muži % 47,58% 47,64% 47,76% 48,19% 48,36% 48,85% 49,01% 49,42% 49,49% 49,23% 49,60%
Ženy % 52,42% 52,36% 52,24% 51,81% 51,64% 51,15% 50,99% 50,58% 50,51% 50,77% 50,40%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 9 6 2 3 7 7 18
Ženy - - - 4 5 10 4 6 7 9 13
Spolu 0 0 0 9 14 16 6 9 14 16 31

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 11 6 8 12 14 18 15
Ženy - - - 15 9 20 12 13 6 7 12
Spolu 0 0 0 26 20 26 20 25 20 25 27

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -2 - -6 -9 -7 -11 3
Ženy - - - -11 -4 -10 -8 -7 1 2 1
Spolu 0 0 0 -17 -6 -10 -14 -16 -6 -9 4

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1