HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Suchá nad Parnou

Názov obce: Suchá nad Parnou
Kód obce: 507571
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 176 m n.m.
ERB Obce Suchá nad Parnou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 124 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,38 km2 - 1438 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,50 km2 1150 ha - 80%
- Pôda orná: 10,25 km2 - 1025 ha - 89,14%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,40 km2 - 40 ha - 3,48%
   Záhrady: 0,69 km2 - 69 ha - 6,00%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,18%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,14 km2 - 14 ha - 1,19%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,88 km2 - 288 ha - 20%
- Lesný pozemok: 1,22 km2 - 122 ha - 42,47%
- Vodná plocha: 0,47 km2 - 47 ha - 16,44%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,03 km2 - 103 ha - 35,70%
- Plocha ostatná: 0,16 km2 - 16 ha - 5,40%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 808 819 822 825 827 844 851 854 868 882 913
Ženy 916 901 909 917 911 937 943 954 956 957 987
Spolu 1724 1720 1731 1742 1738 1781 1794 1808 1824 1839 1900
 
Muži % 46,87% 47,62% 47,49% 47,36% 47,58% 47,39% 47,44% 47,23% 47,59% 47,96% 48,05%
Ženy % 53,13% 52,38% 52,51% 52,64% 52,42% 52,61% 52,56% 52,77% 52,41% 52,04% 51,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 6 10 7 7 13 14 12
Ženy - - - 8 5 8 6 11 11 8 10
Spolu 0 0 0 19 11 18 13 18 24 22 22

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 7 10 11 11 10 11 5
Ženy - - - 12 14 9 13 11 11 11 12
Spolu 0 0 0 25 21 19 24 22 21 22 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 - -4 -4 3 3 7
Ženy - - - -4 -9 -1 -7 - - -3 -2
Spolu 0 0 0 -6 -10 -1 -11 -4 3 0 5

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1