HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Smolenice

Názov obce: Smolenice
Kód obce: 507555
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 224 m n.m.
ERB Obce Smolenice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 113 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 28,97 km2 - 2897 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,87 km2 1287 ha - 44%
- Pôda orná: 11,08 km2 - 1108 ha - 86,06%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,07 km2 - 7 ha - 0,51%
   Záhrady: 0,63 km2 - 63 ha - 4,87%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,10 km2 - 110 ha - 8,56%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 16,10 km2 - 1610 ha - 56%
- Lesný pozemok: 12,71 km2 - 1271 ha - 78,97%
- Vodná plocha: 0,89 km2 - 89 ha - 5,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,77 km2 - 177 ha - 10,99%
- Plocha ostatná: 0,73 km2 - 73 ha - 4,54%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1566 1552 1540 1549 1568 1585 1590 1604 1626 1646 1656
Ženy 1687 1673 1666 1661 1667 1679 1688 1683 1698 1696 1679
Spolu 3253 3225 3206 3210 3235 3264 3278 3287 3324 3342 3335
 
Muži % 48,14% 48,12% 48,03% 48,26% 48,47% 48,56% 48,51% 48,80% 48,92% 49,25% 49,66%
Ženy % 51,86% 51,88% 51,97% 51,74% 51,53% 51,44% 51,49% 51,20% 51,08% 50,75% 50,34%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 13 15 6 12 17 17 14
Ženy - - - 14 13 15 12 13 19 16 10
Spolu 0 0 0 28 26 30 18 25 36 33 24

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 15 15 15 10 21 14 19
Ženy - - - 11 24 18 14 14 10 21 17
Spolu 0 0 0 23 39 33 29 24 31 35 36

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 -2 - -9 2 -4 3 -5
Ženy - - - 3 -11 -3 -2 -1 9 -5 -7
Spolu 0 0 0 5 -13 -3 -11 1 5 -2 -12

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1