HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ružindol

Názov obce: Ružindol
Kód obce: 507512
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 166 m n.m.
ERB Obce Ružindol

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 91 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,71 km2 - 1471 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 13,75 km2 1375 ha - 93%
- Pôda orná: 13,41 km2 - 1341 ha - 97,58%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,32%
   Záhrady: 0,23 km2 - 23 ha - 1,66%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,44%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,96 km2 - 96 ha - 7%
- Lesný pozemok: 0,15 km2 - 15 ha - 16,09%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 2,86%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,60 km2 - 60 ha - 62,98%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 18,07%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 599 616 617 610 627 645 651 670 686 705 731
Ženy 611 635 646 649 665 692 710 726 741 763 785
Spolu 1210 1251 1263 1259 1292 1337 1361 1396 1427 1468 1516
 
Muži % 49,50% 49,24% 48,85% 48,45% 48,53% 48,24% 47,83% 47,99% 48,07% 48,02% 48,22%
Ženy % 50,50% 50,76% 51,15% 51,55% 51,47% 51,76% 52,17% 52,01% 51,93% 51,98% 51,78%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 12 10 4 7 6 9 9
Ženy - - - 2 7 6 11 5 9 5 11
Spolu 0 0 0 7 19 16 15 12 15 14 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 9 9 9 8 4 10 8
Ženy - - - 5 11 3 4 7 10 6 4
Spolu 0 0 0 15 20 12 13 15 14 16 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 3 1 -5 -1 2 -1 1
Ženy - - - -3 -4 3 7 -2 -1 -1 7
Spolu 0 0 0 -8 -1 4 2 -3 1 -2 8

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1