HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Konská

Názov obce: Konská
Kód obce: 507393
Názov okresu: Liptovský Mikuláš Kód okresu: 505
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 755 m n.m.
ERB Obce Konská

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 239 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,31 km2 - 531 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,55 km2 455 ha - 86%
- Pôda orná: 2,18 km2 - 218 ha - 48,01%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 2,56%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,25 km2 - 225 ha - 49,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,77 km2 - 77 ha - 14%
- Lesný pozemok: 0,01 km2 - 1 ha - 1,78%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 6,78%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,55 km2 - 55 ha - 72,23%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 19,22%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 642 650 662 663 675 683 686 705 712 733 151
Ženy 654 658 660 664 675 691 697 703 705 725 154
Spolu 1296 1308 1322 1327 1350 1374 1383 1408 1417 1458 305
 
Muži % 49,54% 49,69% 50,08% 49,96% 50,00% 49,71% 49,60% 50,07% 50,25% 50,27% 49,51%
Ženy % 50,46% 50,31% 49,92% 50,04% 50,00% 50,29% 50,40% 49,93% 49,75% 49,73% 50,49%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - - 1 - 2
Ženy - - - - - 1 - 1 - - -
Spolu 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 6 2 6 1 2 - -
Ženy - - - 2 4 2 6 1 2 2 1
Spolu 0 0 0 4 10 4 12 2 4 2 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -6 -1 -6 -1 -1 - 2
Ženy - - - -2 -4 -1 -6 - -2 -2 -1
Spolu 0 0 0 -4 -10 -2 -12 -1 -3 -2 1

Liptovský Mikuláš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1