HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Naháč

Názov obce: Naháč
Kód obce: 507351
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 246 m n.m.
ERB Obce Naháč

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 23 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,67 km2 - 1967 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,01 km2 701 ha - 36%
- Pôda orná: 4,77 km2 - 477 ha - 68,00%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 2,60%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,06 km2 - 206 ha - 29,40%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,66 km2 - 1266 ha - 64%
- Lesný pozemok: 11,91 km2 - 1191 ha - 94,06%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,37%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,43 km2 - 43 ha - 3,41%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 2,15%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 218 223 225 221 219 223 227 226 226 226 228
Ženy 227 229 230 226 222 222 225 229 232 229 227
Spolu 445 452 455 447 441 445 452 455 458 455 455
 
Muži % 48,99% 49,34% 49,45% 49,44% 49,66% 50,11% 50,22% 49,67% 49,34% 49,67% 50,11%
Ženy % 51,01% 50,66% 50,55% 50,56% 50,34% 49,89% 49,78% 50,33% 50,66% 50,33% 49,89%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 3 1 1 1 3
Ženy - - - 1 - - - 5 - - 2
Spolu 0 0 0 1 1 2 3 6 1 1 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 1 1 2 4 3 2
Ženy - - - 4 6 2 - 1 2 1 4
Spolu 0 0 0 7 10 3 1 3 6 4 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -3 1 2 -1 -3 -2 1
Ženy - - - -3 -6 -2 - 4 -2 -1 -2
Spolu 0 0 0 -6 -9 -1 2 3 -5 -3 -1

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1