HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Majcichov

Názov obce: Majcichov
Kód obce: 507296
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 136 m n.m.
ERB Obce Majcichov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 102 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,20 km2 - 1820 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 16,30 km2 1630 ha - 90%
- Pôda orná: 15,68 km2 - 1568 ha - 96,17%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,19 km2 - 19 ha - 1,18%
   Záhrady: 0,36 km2 - 36 ha - 2,20%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,10%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,35%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,89 km2 - 189 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,23 km2 - 23 ha - 12,17%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,93 km2 - 93 ha - 49,02%
- Plocha ostatná: 0,73 km2 - 73 ha - 38,81%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 898 886 891 906 901 900 910 908 912 916 915
Ženy 942 941 944 966 956 961 969 967 951 951 953
Spolu 1840 1827 1835 1872 1857 1861 1879 1875 1863 1867 1868
 
Muži % 48,80% 48,49% 48,56% 48,40% 48,52% 48,36% 48,43% 48,43% 48,95% 49,06% 48,98%
Ženy % 51,20% 51,51% 51,44% 51,60% 51,48% 51,64% 51,57% 51,57% 51,05% 50,94% 51,02%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 6 7 11 6 4 10 6
Ženy - - - 11 11 4 14 6 10 5 8
Spolu 0 0 0 20 17 11 25 12 14 15 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 6 13 5 19 7 8 9
Ženy - - - 13 10 5 3 13 10 11 9
Spolu 0 0 0 19 16 18 8 32 17 19 18

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 - -6 6 -13 -3 2 -3
Ženy - - - -2 1 -1 11 -7 - -6 -1
Spolu 0 0 0 1 1 -7 17 -20 -3 -4 -4

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1