HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Košolná

Názov obce: Košolná
Kód obce: 507211
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 180 m n.m.
ERB Obce Košolná

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 73 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,59 km2 - 959 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,87 km2 887 ha - 92%
- Pôda orná: 8,68 km2 - 868 ha - 97,85%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,03%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 1,59%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,10%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,72 km2 - 72 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 26,73%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,47 km2 - 47 ha - 64,99%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 8,28%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 324 334 346 340 339 339 349 376 377 381 386
Ženy 314 323 338 341 341 337 343 353 360 362 366
Spolu 638 657 684 681 680 676 692 729 737 743 752
 
Muži % 50,78% 50,84% 50,58% 49,93% 49,85% 50,15% 50,43% 51,58% 51,15% 51,28% 51,33%
Ženy % 49,22% 49,16% 49,42% 50,07% 50,15% 49,85% 49,57% 48,42% 48,85% 48,72% 48,67%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 5 4 9 3 3 3
Ženy - - - 4 3 3 4 4 2 - 4
Spolu 0 0 0 5 5 8 8 13 5 3 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 5 2 1 1 4 3
Ženy - - - - 6 7 7 3 2 2 -
Spolu 0 0 0 5 10 12 9 4 3 6 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -2 - 2 8 2 -1 -
Ženy - - - 4 -3 -4 -3 1 - -2 4
Spolu 0 0 0 0 -5 -4 -1 9 2 -3 4

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1