HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jaslovské Bohunice

Názov obce: Jaslovské Bohunice
Kód obce: 507156
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 162 m n.m.
ERB Obce Jaslovské Bohunice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 92 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 20,08 km2 - 2008 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,92 km2 1792 ha - 89%
- Pôda orná: 17,59 km2 - 1759 ha - 98,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,33 km2 - 33 ha - 1,84%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,03%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,16 km2 - 216 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,06%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 5,48%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,78 km2 - 178 ha - 82,31%
- Plocha ostatná: 0,26 km2 - 26 ha - 12,15%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 840 846 845 901 927 946 957 973 978 978 998
Ženy 846 848 861 893 921 931 936 952 949 959 994
Spolu 1686 1694 1706 1794 1848 1877 1893 1925 1927 1937 1992
 
Muži % 49,82% 49,94% 49,53% 50,22% 50,16% 50,40% 50,55% 50,55% 50,75% 50,49% 50,10%
Ženy % 50,18% 50,06% 50,47% 49,78% 49,84% 49,60% 49,45% 49,45% 49,25% 49,51% 49,90%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 10 12 10 15 14 12 13
Ženy - - - 10 9 7 7 12 11 11 14
Spolu 0 0 0 20 19 19 17 27 25 23 27

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 5 6 7 7 11 7 4
Ženy - - - 9 11 6 5 4 11 6 9
Spolu 0 0 0 14 16 12 12 11 22 13 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 5 6 3 8 3 5 9
Ženy - - - 1 -2 1 2 8 - 5 5
Spolu 0 0 0 6 3 7 5 16 3 10 14

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1