HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horné Orešany

Názov obce: Horné Orešany
Kód obce: 507067
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 200 m n.m.
ERB Obce Horné Orešany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 86 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,57 km2 - 2157 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,75 km2 775 ha - 36%
- Pôda orná: 6,25 km2 - 625 ha - 80,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,71 km2 - 71 ha - 9,13%
   Záhrady: 0,28 km2 - 28 ha - 3,58%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,52 km2 - 52 ha - 6,74%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 13,81 km2 - 1381 ha - 64%
- Lesný pozemok: 11,29 km2 - 1129 ha - 81,70%
- Vodná plocha: 0,73 km2 - 73 ha - 5,31%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,08 km2 - 108 ha - 7,82%
- Plocha ostatná: 0,71 km2 - 71 ha - 5,17%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 888 894 908 919 919 918 936 941 935 935 935
Ženy 919 933 944 949 932 929 928 946 950 950 953
Spolu 1807 1827 1852 1868 1851 1847 1864 1887 1885 1885 1888
 
Muži % 49,14% 48,93% 49,03% 49,20% 49,65% 49,70% 50,21% 49,87% 49,60% 49,60% 49,52%
Ženy % 50,86% 51,07% 50,97% 50,80% 50,35% 50,30% 49,79% 50,13% 50,40% 50,40% 50,48%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 7 5 9 7 11 12 9
Ženy - - - 6 4 10 6 7 12 9 12
Spolu 0 0 0 16 11 15 15 14 23 21 21

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 7 11 9 9 16 12 13
Ženy - - - 11 11 9 12 7 9 6 6
Spolu 0 0 0 19 18 20 21 16 25 18 19

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - -6 - -2 -5 - -4
Ženy - - - -5 -7 1 -6 - 3 3 6
Spolu 0 0 0 -3 -7 -5 -6 -2 -2 3 2

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1