HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolná Krupá

Názov obce: Dolná Krupá
Kód obce: 506923
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 192 m n.m.
ERB Obce Dolná Krupá

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 91 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,63 km2 - 2463 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 19,81 km2 1981 ha - 80%
- Pôda orná: 18,86 km2 - 1886 ha - 95,20%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,23 km2 - 23 ha - 1,19%
   Záhrady: 0,44 km2 - 44 ha - 2,24%
   Ovocné sady: 0,14 km2 - 14 ha - 0,69%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,14 km2 - 14 ha - 0,68%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,82 km2 - 482 ha - 20%
- Lesný pozemok: 2,76 km2 - 276 ha - 57,28%
- Vodná plocha: 0,34 km2 - 34 ha - 6,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,41 km2 - 141 ha - 29,23%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 6,50%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1091 1111 1105 1102 1105 1107 1124 1121 1124 1113 1123
Ženy 1123 1134 1131 1117 1124 1126 1129 1131 1133 1126 1146
Spolu 2214 2245 2236 2219 2229 2233 2253 2252 2257 2239 2269
 
Muži % 49,28% 49,49% 49,42% 49,66% 49,57% 49,57% 49,89% 49,78% 49,80% 49,71% 49,49%
Ženy % 50,72% 50,51% 50,58% 50,34% 50,43% 50,43% 50,11% 50,22% 50,20% 50,29% 50,51%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 7 6 9 9 8 4 10
Ženy - - - - 14 8 7 7 12 7 10
Spolu 0 0 0 8 21 14 16 16 20 11 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 13 11 7 20 15 13 15
Ženy - - - 13 10 18 9 9 16 14 9
Spolu 0 0 0 27 23 29 16 29 31 27 24

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -6 -5 2 -11 -7 -9 -5
Ženy - - - -13 4 -10 -2 -2 -4 -7 1
Spolu 0 0 0 -19 -2 -15 0 -13 -11 -16 -4

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1