HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dobrá Voda

Názov obce: Dobrá Voda
Kód obce: 506915
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 244 m n.m.
ERB Obce Dobrá Voda

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 26 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 32,98 km2 - 3298 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,20 km2 820 ha - 25%
- Pôda orná: 5,57 km2 - 557 ha - 67,90%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 2,33%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,44 km2 - 244 ha - 29,77%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 24,78 km2 - 2478 ha - 75%
- Lesný pozemok: 23,73 km2 - 2373 ha - 95,77%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 0,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,66 km2 - 66 ha - 2,65%
- Plocha ostatná: 0,24 km2 - 24 ha - 0,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 407 409 411 408 402 399 406 401 401 403 401
Ženy 442 448 439 436 439 440 450 445 437 439 433
Spolu 849 857 850 844 841 839 856 846 838 842 834
 
Muži % 47,94% 47,72% 48,35% 48,34% 47,80% 47,56% 47,43% 47,40% 47,85% 47,86% 48,08%
Ženy % 52,06% 52,28% 51,65% 51,66% 52,20% 52,44% 52,57% 52,60% 52,15% 52,14% 51,92%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 1 5 1 2 4 4
Ženy - - - 2 1 8 2 3 3 4 2
Spolu 0 0 0 6 3 9 7 4 5 8 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 8 5 3 6 8 8 3
Ženy - - - 4 7 4 3 5 4 6 4
Spolu 0 0 0 10 15 9 6 11 12 14 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -6 -4 2 -5 -6 -4 1
Ženy - - - -2 -6 4 -1 -2 -1 -2 -2
Spolu 0 0 0 -4 -12 0 1 -7 -7 -6 -1

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1