HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bučany

Názov obce: Bučany
Kód obce: 506851
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 153 m n.m.
ERB Obce Bučany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 132 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,58 km2 - 1658 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,76 km2 1476 ha - 89%
- Pôda orná: 14,19 km2 - 1419 ha - 96,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,08 km2 - 8 ha - 0,51%
   Záhrady: 0,42 km2 - 42 ha - 2,88%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,10%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,40%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,82 km2 - 182 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,19 km2 - 19 ha - 10,62%
- Vodná plocha: 0,26 km2 - 26 ha - 14,02%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,13 km2 - 113 ha - 62,21%
- Plocha ostatná: 0,24 km2 - 24 ha - 13,15%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1049 1047 1027 1048 1050 1056 1065 1071 1081 1075 1078
Ženy 1081 1073 1061 1080 1107 1120 1137 1166 1176 1169 1176
Spolu 2130 2120 2088 2128 2157 2176 2202 2237 2257 2244 2254
 
Muži % 49,25% 49,39% 49,19% 49,25% 48,68% 48,53% 48,37% 47,88% 47,90% 47,91% 47,83%
Ženy % 50,75% 50,61% 50,81% 50,75% 51,32% 51,47% 51,63% 52,12% 52,10% 52,09% 52,17%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 10 12 11 7 8 15 12
Ženy - - - 11 6 16 8 9 10 12 12
Spolu 0 0 0 21 16 28 19 16 18 27 24

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 15 10 10 16 9 10 17
Ženy - - - 8 6 6 8 13 7 3 5
Spolu 0 0 0 19 21 16 18 29 16 13 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -5 2 1 -9 -1 5 -5
Ženy - - - 3 - 10 - -4 3 9 7
Spolu 0 0 0 2 -5 12 1 -13 2 14 2

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1