HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Boleráz

Názov obce: Boleráz
Kód obce: 506818
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 172 m n.m.
ERB Obce Boleráz

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 81 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 25,46 km2 - 2546 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 20,24 km2 2024 ha - 80%
- Pôda orná: 19,54 km2 - 1954 ha - 96,52%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,09 km2 - 9 ha - 0,42%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 1,88%
   Ovocné sady: 0,08 km2 - 8 ha - 0,42%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,15 km2 - 15 ha - 0,76%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,22 km2 - 522 ha - 20%
- Lesný pozemok: 2,26 km2 - 226 ha - 43,39%
- Vodná plocha: 0,33 km2 - 33 ha - 6,27%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,80 km2 - 180 ha - 34,55%
- Plocha ostatná: 0,82 km2 - 82 ha - 15,80%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 986 976 988 1001 1013 1017 1024 1024 1025 1041 1057
Ženy 1012 1015 1018 1044 1049 1059 1072 1082 1080 1088 1101
Spolu 1998 1991 2006 2045 2062 2076 2096 2106 2105 2129 2158
 
Muži % 49,35% 49,02% 49,25% 48,95% 49,13% 48,99% 48,85% 48,62% 48,69% 48,90% 48,98%
Ženy % 50,65% 50,98% 50,75% 51,05% 50,87% 51,01% 51,15% 51,38% 51,31% 51,10% 51,02%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 8 7 15 8 15 10 6
Ženy - - - 12 8 7 10 10 10 7 8
Spolu 0 0 0 20 16 14 25 18 25 17 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 8 17 15 11 13 7 10
Ženy - - - 11 11 8 11 10 4 3 12
Spolu 0 0 0 27 19 25 26 21 17 10 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 - -10 - -3 2 3 -4
Ženy - - - 1 -3 -1 -1 - 6 4 -4
Spolu 0 0 0 -7 -3 -11 -1 -3 8 7 -8

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1