HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bohdanovce nad Trnavou

Názov obce: Bohdanovce nad Trnavou
Kód obce: 506796
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 169 m n.m.
ERB Obce Bohdanovce nad Trnavou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 90 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,48 km2 - 1148 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,28 km2 1028 ha - 90%
- Pôda orná: 9,97 km2 - 997 ha - 97,05%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,35%
   Záhrady: 0,25 km2 - 25 ha - 2,39%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,12%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,01 km2 - 1 ha - 0,09%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,20 km2 - 120 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 6,24%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,03 km2 - 103 ha - 85,34%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 8,41%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 465 472 490 491 485 492 500 538 544 560 558
Ženy 461 480 487 488 484 499 523 567 574 579 597
Spolu 926 952 977 979 969 991 1023 1105 1118 1139 1155
 
Muži % 50,22% 49,58% 50,15% 50,15% 50,05% 49,65% 48,88% 48,69% 48,66% 49,17% 48,31%
Ženy % 49,78% 50,42% 49,85% 49,85% 49,95% 50,35% 51,12% 51,31% 51,34% 50,83% 51,69%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 4 3 5 3 7 3
Ženy - - - 4 2 1 9 5 6 2 4
Spolu 0 0 0 7 5 5 12 10 9 9 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 7 6 7 3 3 6
Ženy - - - 5 8 7 3 6 3 9 2
Spolu 0 0 0 8 12 14 9 13 6 12 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -3 -3 -2 - 4 -3
Ženy - - - -1 -6 -6 6 -1 3 -7 2
Spolu 0 0 0 -1 -7 -9 3 -3 3 -3 -1

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1