HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Trnava

Názov obce: Trnava
Kód obce: 506745
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 144 m n.m.
ERB Obce Trnava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 961 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 71,54 km2 - 7154 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 51,51 km2 5151 ha - 72%
- Pôda orná: 49,61 km2 - 4961 ha - 96,30%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,09%
   Záhrady: 1,69 km2 - 169 ha - 3,28%
   Ovocné sady: 0,14 km2 - 14 ha - 0,26%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,08%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 20,02 km2 - 2002 ha - 28%
- Lesný pozemok: 0,02 km2 - 2 ha - 0,09%
- Vodná plocha: 0,78 km2 - 78 ha - 3,91%
- Plocha zastavané nádvoria: 15,51 km2 - 1551 ha - 77,45%
- Plocha ostatná: 3,72 km2 - 372 ha - 18,56%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 33824 34007 33866 33627 33455 33331 33157 32941 32796 32756 32597
Ženy 35857 36182 36002 35861 35685 35497 35309 35097 34930 34849 34771
Spolu 69681 70189 69868 69488 69140 68828 68466 68038 67726 67605 67368
 
Muži % 48,54% 48,45% 48,47% 48,39% 48,39% 48,43% 48,43% 48,42% 48,42% 48,45% 48,39%
Ženy % 51,46% 51,55% 51,53% 51,61% 51,61% 51,57% 51,57% 51,58% 51,58% 51,55% 51,61%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 311 352 368 352 324 339 344 364
Ženy - - - 272 322 294 319 342 361 325 367
Spolu 0 0 0 583 674 662 671 666 700 669 731

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 343 281 286 278 292 259 247 286
Ženy - - - 243 292 260 214 262 250 230 246
Spolu 0 0 0 586 573 546 492 554 509 477 532

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -32 71 82 74 32 80 97 78
Ženy - - - 29 30 34 105 80 111 95 121
Spolu 0 0 0 -3 101 116 179 112 191 192 199

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1