HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kopčany

Názov obce: Kopčany
Kód obce: 504459
Názov okresu: Skalica Kód okresu: 206
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 163 m n.m.
ERB Obce Kopčany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 108 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,81 km2 - 2181 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,19 km2 1519 ha - 70%
- Pôda orná: 13,54 km2 - 1354 ha - 89,14%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,27 km2 - 27 ha - 1,75%
   Záhrady: 0,68 km2 - 68 ha - 4,45%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,71 km2 - 71 ha - 4,66%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,62 km2 - 662 ha - 30%
- Lesný pozemok: 3,42 km2 - 342 ha - 51,69%
- Vodná plocha: 1,54 km2 - 154 ha - 23,31%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,37 km2 - 137 ha - 20,68%
- Plocha ostatná: 0,29 km2 - 29 ha - 4,32%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1272 1279 1275 1296 1298 1295 1295 1281 1300 1309 192
Ženy 1235 1264 1275 1276 1286 1280 1278 1252 1259 1264 183
Spolu 2507 2543 2550 2572 2584 2575 2573 2533 2559 2573 375
 
Muži % 50,74% 50,29% 50,00% 50,39% 50,23% 50,29% 50,33% 50,57% 50,80% 50,87% 51,20%
Ženy % 49,26% 49,71% 50,00% 49,61% 49,77% 49,71% 49,67% 49,43% 49,20% 49,13% 48,80%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 10 11 10 11 14 17 12
Ženy - - - 16 11 10 13 12 15 14 10
Spolu 0 0 0 28 21 21 23 23 29 31 22

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 13 18 20 14 15 14 20
Ženy - - - 16 8 20 14 17 19 16 10
Spolu 0 0 0 24 21 38 34 31 34 30 30

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 -3 -7 -10 -3 -1 3 -8
Ženy - - - - 3 -10 -1 -5 -4 -2 -
Spolu 0 0 0 4 0 -17 -11 -8 -5 1 -8

Skalica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1