HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Zemianske Sady

Názov obce: Zemianske Sady
Kód obce: 504181
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 153 m n.m.
ERB Obce Zemianske Sady

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 108 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,05 km2 - 805 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,20 km2 720 ha - 89%
- Pôda orná: 6,33 km2 - 633 ha - 87,99%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,40 km2 - 40 ha - 5,53%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 2,63%
   Ovocné sady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,23%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,19 km2 - 19 ha - 2,62%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,86 km2 - 86 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,08 km2 - 8 ha - 9,85%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 14,27%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,52 km2 - 52 ha - 61,07%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 14,81%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 456 445 443 450 453 448 444 442 451 447 442
Ženy 419 426 418 424 427 429 426 431 435 424 425
Spolu 875 871 861 874 880 877 870 873 886 871 867
 
Muži % 52,11% 51,09% 51,45% 51,49% 51,48% 51,08% 51,03% 50,63% 50,90% 51,32% 50,98%
Ženy % 47,89% 48,91% 48,55% 48,51% 48,52% 48,92% 48,97% 49,37% 49,10% 48,68% 49,02%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 - 3 3 3 7 4
Ženy - - - - 4 2 3 5 2 2 6
Spolu 0 0 0 2 8 2 6 8 5 9 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 7 2 7 5 4 6 6
Ženy - - - 2 2 3 4 4 5 7 4
Spolu 0 0 0 10 9 5 11 9 9 13 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -3 -2 -4 -2 -1 1 -2
Ženy - - - -2 2 -1 -1 1 -3 -5 2
Spolu 0 0 0 -8 -1 -3 -5 -1 -4 -4 0

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1