HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vinohrady nad Váhom

Názov obce: Vinohrady nad Váhom
Kód obce: 504157
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 166 m n.m.
ERB Obce Vinohrady nad Váhom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 143 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,70 km2 - 1070 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,85 km2 785 ha - 73%
- Pôda orná: 5,52 km2 - 552 ha - 70,37%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 1,64 km2 - 164 ha - 20,94%
   Záhrady: 0,45 km2 - 45 ha - 5,75%
   Ovocné sady: 0,16 km2 - 16 ha - 2,09%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,07 km2 - 7 ha - 0,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,85 km2 - 285 ha - 27%
- Lesný pozemok: 1,66 km2 - 166 ha - 57,99%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 1,08%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,71 km2 - 71 ha - 24,99%
- Plocha ostatná: 0,46 km2 - 46 ha - 15,95%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 704 725 736 739 731 740 748 758 775 779 786
Ženy 753 757 775 779 784 784 791 801 809 812 818
Spolu 1457 1482 1511 1518 1515 1524 1539 1559 1584 1591 1604
 
Muži % 48,32% 48,92% 48,71% 48,68% 48,25% 48,56% 48,60% 48,62% 48,93% 48,96% 49,00%
Ženy % 51,68% 51,08% 51,29% 51,32% 51,75% 51,44% 51,40% 51,38% 51,07% 51,04% 51,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 6 - 6 3 6 8 4
Ženy - - - 6 10 7 5 14 5 4 9
Spolu 0 0 0 16 16 7 11 17 11 12 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 9 6 12 12 2 10 9
Ženy - - - 13 4 10 15 8 7 10 8
Spolu 0 0 0 19 13 16 27 20 9 20 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 -3 -6 -6 -9 4 -2 -5
Ženy - - - -7 6 -3 -10 6 -2 -6 1
Spolu 0 0 0 -3 3 -9 -16 -3 2 -8 -4

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1