HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Veľký Grob

Názov obce: Veľký Grob
Kód obce: 504149
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 122 m n.m.
ERB Obce Veľký Grob

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 55 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,55 km2 - 2355 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 19,49 km2 1949 ha - 83%
- Pôda orná: 17,19 km2 - 1719 ha - 88,22%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,42 km2 - 42 ha - 2,18%
   Záhrady: 0,27 km2 - 27 ha - 1,36%
   Ovocné sady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,29%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,55 km2 - 155 ha - 7,95%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,06 km2 - 406 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,50 km2 - 50 ha - 12,36%
- Vodná plocha: 0,48 km2 - 48 ha - 11,75%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,12 km2 - 112 ha - 27,63%
- Plocha ostatná: 1,96 km2 - 196 ha - 48,26%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 612 614 614 618 622 615 613 619 632 629 632
Ženy 657 657 676 671 668 673 659 662 664 665 660
Spolu 1269 1271 1290 1289 1290 1288 1272 1281 1296 1294 1292
 
Muži % 48,23% 48,31% 47,60% 47,94% 48,22% 47,75% 48,19% 48,32% 48,77% 48,61% 48,92%
Ženy % 51,77% 51,69% 52,40% 52,06% 51,78% 52,25% 51,81% 51,68% 51,23% 51,39% 51,08%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 4 4 5 4 16 7 7
Ženy - - - 8 2 11 6 6 7 9 5
Spolu 0 0 0 15 6 15 11 10 23 16 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 11 9 11 3 8 8 8
Ženy - - - 5 11 5 9 12 6 3 6
Spolu 0 0 0 13 22 14 20 15 14 11 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -7 -5 -6 1 8 -1 -1
Ženy - - - 3 -9 6 -3 -6 1 6 -1
Spolu 0 0 0 2 -16 1 -9 -5 9 5 -2

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1