HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Veľké Úľany

Názov obce: Veľké Úľany
Kód obce: 504131
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 119 m n.m.
ERB Obce Veľké Úľany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 103 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 41,86 km2 - 4186 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 32,60 km2 3260 ha - 78%
- Pôda orná: 30,23 km2 - 3023 ha - 92,75%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 1,02 km2 - 102 ha - 3,12%
   Záhrady: 1,01 km2 - 101 ha - 3,09%
   Ovocné sady: 0,28 km2 - 28 ha - 0,86%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,19%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,26 km2 - 926 ha - 22%
- Lesný pozemok: 3,17 km2 - 317 ha - 34,19%
- Vodná plocha: 0,80 km2 - 80 ha - 8,66%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,57 km2 - 257 ha - 27,74%
- Plocha ostatná: 2,72 km2 - 272 ha - 29,42%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2137 2076 2072 2089 2106 2124 2121 2125 2152 2164 2170
Ženy 2140 2123 2148 2157 2163 2181 2180 2210 2270 2295 2312
Spolu 4277 4199 4220 4246 4269 4305 4301 4335 4422 4459 4482
 
Muži % 49,96% 49,44% 49,10% 49,20% 49,33% 49,34% 49,31% 49,02% 48,67% 48,53% 48,42%
Ženy % 50,04% 50,56% 50,90% 50,80% 50,67% 50,66% 50,69% 50,98% 51,33% 51,47% 51,58%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 24 18 25 19 22 20 12
Ženy - - - 14 22 15 22 16 24 18 24
Spolu 0 0 0 31 46 33 47 35 46 38 36

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 24 25 18 36 28 24 32 25
Ženy - - - 14 18 12 26 20 16 18 17
Spolu 0 0 0 38 43 30 62 48 40 50 42

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -1 - -11 -9 -2 -12 -13
Ženy - - - - 4 3 -4 -4 8 - 7
Spolu 0 0 0 -7 3 3 -15 -13 6 -12 -6

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1