HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Pusté Úľany

Názov obce: Pusté Úľany
Kód obce: 503975
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 124 m n.m.
ERB Obce Pusté Úľany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 66 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,54 km2 - 2454 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 19,89 km2 1989 ha - 81%
- Pôda orná: 19,54 km2 - 1954 ha - 98,22%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,35 km2 - 35 ha - 1,77%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,65 km2 - 465 ha - 19%
- Lesný pozemok: 1,64 km2 - 164 ha - 35,26%
- Vodná plocha: 0,70 km2 - 70 ha - 15,12%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,65 km2 - 165 ha - 35,54%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 14,07%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 723 748 751 760 775 791 796 788 789 792 803
Ženy 784 801 808 821 824 849 868 870 886 895 906
Spolu 1507 1549 1559 1581 1599 1640 1664 1658 1675 1687 1709
 
Muži % 47,98% 48,29% 48,17% 48,07% 48,47% 48,23% 47,84% 47,53% 47,10% 46,95% 46,99%
Ženy % 52,02% 51,71% 51,83% 51,93% 51,53% 51,77% 52,16% 52,47% 52,90% 53,05% 53,01%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 8 6 10 9 7 6 11
Ženy - - - 6 11 7 12 6 9 11 13
Spolu 0 0 0 8 19 13 22 15 16 17 24

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 10 9 17 16 12 5 9
Ženy - - - 11 10 4 9 11 7 7 15
Spolu 0 0 0 20 20 13 26 27 19 12 24

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -2 -3 -7 -7 -5 1 2
Ženy - - - -5 1 3 3 -5 2 4 -2
Spolu 0 0 0 -12 -1 0 -4 -12 -3 5 0

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1