HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Pata

Názov obce: Pata
Kód obce: 503959
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 138 m n.m.
ERB Obce Pata

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 175 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,55 km2 - 1755 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,21 km2 1521 ha - 87%
- Pôda orná: 13,87 km2 - 1387 ha - 91,16%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,65 km2 - 65 ha - 4,30%
   Záhrady: 0,57 km2 - 57 ha - 3,75%
   Ovocné sady: 0,07 km2 - 7 ha - 0,43%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,36%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,34 km2 - 234 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,54 km2 - 54 ha - 23,15%
- Vodná plocha: 0,20 km2 - 20 ha - 8,59%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,39 km2 - 139 ha - 59,28%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 8,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1433 1444 1442 1442 1441 1439 1455 1485 1477 1488 1496
Ženy 1582 1592 1597 1611 1610 1606 1624 1625 1617 1616 1625
Spolu 3015 3036 3039 3053 3051 3045 3079 3110 3094 3104 3121
 
Muži % 47,53% 47,56% 47,45% 47,23% 47,23% 47,26% 47,26% 47,75% 47,74% 47,94% 47,93%
Ženy % 52,47% 52,44% 52,55% 52,77% 52,77% 52,74% 52,74% 52,25% 52,26% 52,06% 52,07%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 14 9 13 13 14 19 15
Ženy - - - 11 7 12 19 9 11 15 15
Spolu 0 0 0 23 21 21 32 22 25 34 30

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 14 13 13 14 20 15 16
Ženy - - - 9 17 18 13 14 13 21 19
Spolu 0 0 0 25 31 31 26 28 33 36 35

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 - -4 - -1 -6 4 -1
Ženy - - - 2 -10 -6 6 -5 -2 -6 -4
Spolu 0 0 0 -2 -10 -10 6 -6 -8 -2 -5

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1