HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Mostová

Názov obce: Mostová
Kód obce: 503924
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 117 m n.m.
ERB Obce Mostová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 25,16 km2 - 2516 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 21,85 km2 2185 ha - 87%
- Pôda orná: 20,77 km2 - 2077 ha - 95,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,43 km2 - 43 ha - 1,96%
   Záhrady: 0,32 km2 - 32 ha - 1,45%
   Ovocné sady: 0,25 km2 - 25 ha - 1,13%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,09 km2 - 9 ha - 0,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,30 km2 - 330 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,70 km2 - 70 ha - 21,10%
- Vodná plocha: 0,72 km2 - 72 ha - 21,81%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,29 km2 - 129 ha - 39,11%
- Plocha ostatná: 0,59 km2 - 59 ha - 17,99%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 786 787 785 780 786 788 794 787 805 819 814
Ženy 819 836 819 806 805 805 815 817 828 836 835
Spolu 1605 1623 1604 1586 1591 1593 1609 1604 1633 1655 1649
 
Muži % 48,97% 48,49% 48,94% 49,18% 49,40% 49,47% 49,35% 49,06% 49,30% 49,49% 49,36%
Ženy % 51,03% 51,51% 51,06% 50,82% 50,60% 50,53% 50,65% 50,94% 50,70% 50,51% 50,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 5 8 12 8 9 6 1
Ženy - - - 4 3 3 9 7 6 5 7
Spolu 0 0 0 10 8 11 21 15 15 11 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 6 11 9 17 16 11 9
Ženy - - - 12 5 5 6 8 5 5 8
Spolu 0 0 0 26 11 16 15 25 21 16 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -1 -3 3 -9 -7 -5 -8
Ženy - - - -8 -2 -2 3 -1 1 - -1
Spolu 0 0 0 -16 -3 -5 6 -10 -6 -5 -9

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1