HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jánovce

Názov obce: Jánovce
Kód obce: 503827
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 120 m n.m.
ERB Obce Jánovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 127 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,59 km2 - 359 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,21 km2 321 ha - 89%
- Pôda orná: 3,07 km2 - 307 ha - 95,80%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,02%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 4,18%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,38 km2 - 38 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,04 km2 - 4 ha - 9,63%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 2,08%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,26 km2 - 26 ha - 68,29%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 20,01%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 211 202 202 204 201 210 210 209 209 212 217
Ženy 244 243 250 251 248 253 241 245 246 245 250
Spolu 455 445 452 455 449 463 451 454 455 457 467
 
Muži % 46,37% 45,39% 44,69% 44,84% 44,77% 45,36% 46,56% 46,04% 45,93% 46,39% 46,47%
Ženy % 53,63% 54,61% 55,31% 55,16% 55,23% 54,64% 53,44% 53,96% 54,07% 53,61% 53,53%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 1 5 1 1 3 6
Ženy - - - 1 2 - - 2 1 2 6
Spolu 0 0 0 3 4 1 5 3 2 5 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 2 3 5 4 2 3
Ženy - - - 2 4 3 4 2 4 3 1
Spolu 0 0 0 3 6 5 7 7 8 5 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - -1 2 -4 -3 1 3
Ženy - - - -1 -2 -3 -4 - -3 -1 5
Spolu 0 0 0 0 -2 -4 -2 -4 -6 0 8

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1