HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hurbanova Ves

Názov obce: Hurbanova Ves
Kód obce: 503819
Názov okresu: Senec Kód okresu: 108
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 124 m n.m.
ERB Obce Hurbanova Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 48 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,41 km2 - 541 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,54 km2 454 ha - 84%
- Pôda orná: 4,33 km2 - 433 ha - 95,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 3,38%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,05 km2 - 5 ha - 1,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,88 km2 - 88 ha - 16%
- Lesný pozemok: 0,06 km2 - 6 ha - 7,11%
- Vodná plocha: 0,20 km2 - 20 ha - 23,19%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,36 km2 - 36 ha - 41,44%
- Plocha ostatná: 0,25 km2 - 25 ha - 28,26%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 109 109 109 115 121 122 124 123 126 133 136
Ženy 119 119 125 135 142 141 142 137 143 156 160
Spolu 228 228 234 250 263 263 266 260 269 289 296
 
Muži % 47,81% 47,81% 46,58% 46,00% 46,01% 46,39% 46,62% 47,31% 46,84% 46,02% 45,95%
Ženy % 52,19% 52,19% 53,42% 54,00% 53,99% 53,61% 53,38% 52,69% 53,16% 53,98% 54,05%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 1 2 2 1 2 1
Ženy - - - 1 2 2 1 1 2 1 1
Spolu 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 - 3 - 3 2 -
Ženy - - - - - 4 1 - 1 - 2
Spolu 0 0 0 3 1 4 4 0 4 2 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - 1 -1 2 -2 - 1
Ženy - - - 1 2 -2 - 1 1 1 -1
Spolu 0 0 0 0 2 -1 -1 3 -1 1 0

Senec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1