HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horné Saliby

Názov obce: Horné Saliby
Kód obce: 503771
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 115 m n.m.
ERB Obce Horné Saliby

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 91 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 34,84 km2 - 3484 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 29,59 km2 2959 ha - 85%
- Pôda orná: 28,24 km2 - 2824 ha - 95,43%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,13 km2 - 13 ha - 0,43%
   Záhrady: 0,79 km2 - 79 ha - 2,68%
   Ovocné sady: 0,25 km2 - 25 ha - 0,83%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,19 km2 - 19 ha - 0,63%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,24 km2 - 524 ha - 15%
- Lesný pozemok: 1,90 km2 - 190 ha - 36,21%
- Vodná plocha: 0,49 km2 - 49 ha - 9,44%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,45 km2 - 245 ha - 46,72%
- Plocha ostatná: 0,40 km2 - 40 ha - 7,63%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1522 1502 1510 1521 1528 1522 1544 1545 1572 1595 1589
Ženy 1619 1621 1617 1625 1628 1627 1631 1640 1661 1676 1669
Spolu 3141 3123 3127 3146 3156 3149 3175 3185 3233 3271 3258
 
Muži % 48,46% 48,09% 48,29% 48,35% 48,42% 48,33% 48,63% 48,51% 48,62% 48,76% 48,77%
Ženy % 51,54% 51,91% 51,71% 51,65% 51,58% 51,67% 51,37% 51,49% 51,38% 51,24% 51,23%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 16 18 13 9 17 23 13
Ženy - - - 11 7 19 17 11 11 13 13
Spolu 0 0 0 23 23 37 30 20 28 36 26

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 20 29 29 23 31 18 17 29
Ženy - - - 24 20 25 25 27 22 21 25
Spolu 0 0 0 44 49 54 48 58 40 38 54

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -13 -11 -10 -22 -1 6 -16
Ženy - - - -13 -13 -6 -8 -16 -11 -8 -12
Spolu 0 0 0 -21 -26 -17 -18 -38 -12 -2 -28

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1