HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolný Chotár

Názov obce: Dolný Chotár
Kód obce: 503754
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 110 m n.m.
ERB Obce Dolný Chotár

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 18 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,88 km2 - 1388 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,17 km2 1117 ha - 80%
- Pôda orná: 9,93 km2 - 993 ha - 88,86%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 0,74%
   Ovocné sady: 0,20 km2 - 20 ha - 1,77%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,96 km2 - 96 ha - 8,62%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,71 km2 - 271 ha - 20%
- Lesný pozemok: 1,24 km2 - 124 ha - 45,64%
- Vodná plocha: 0,71 km2 - 71 ha - 26,05%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,34 km2 - 34 ha - 12,59%
- Plocha ostatná: 0,43 km2 - 43 ha - 15,71%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 114 106 105 98 95 91 101 105 130 140 184
Ženy 114 115 117 111 110 112 126 132 156 155 213
Spolu 228 221 222 209 205 203 227 237 286 295 397
 
Muži % 50,00% 47,96% 47,30% 46,89% 46,34% 44,83% 44,49% 44,30% 45,45% 47,46% 46,35%
Ženy % 50,00% 52,04% 52,70% 53,11% 53,66% 55,17% 55,51% 55,70% 54,55% 52,54% 53,65%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - - - 2 1 2
Ženy - - - 2 2 2 - - 3 1 1
Spolu 0 0 0 2 2 2 0 0 5 2 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 2 2 1 3 2 3
Ženy - - - 2 3 - 2 1 1 2 2
Spolu 0 0 0 4 6 2 4 2 4 4 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1
Ženy - - - - -1 2 -2 -1 2 -1 -1
Spolu 0 0 0 -2 -4 0 -4 -2 1 -2 -2

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1