HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolné Saliby

Názov obce: Dolné Saliby
Kód obce: 503746
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 115 m n.m.
ERB Obce Dolné Saliby

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 106 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,72 km2 - 1872 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 16,53 km2 1653 ha - 88%
- Pôda orná: 16,07 km2 - 1607 ha - 97,18%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,39 km2 - 39 ha - 2,35%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,31%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 0,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,18 km2 - 218 ha - 12%
- Lesný pozemok: 0,27 km2 - 27 ha - 12,20%
- Vodná plocha: 0,53 km2 - 53 ha - 24,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,20 km2 - 120 ha - 55,06%
- Plocha ostatná: 0,18 km2 - 18 ha - 8,28%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1021 957 975 1002 975 977 973 974 988 991 983
Ženy 1070 989 989 1006 982 976 973 1000 995 1009 1004
Spolu 2091 1946 1964 2008 1957 1953 1946 1974 1983 2000 1987
 
Muži % 48,83% 49,18% 49,64% 49,90% 49,82% 50,03% 50,00% 49,34% 49,82% 49,55% 49,47%
Ženy % 51,17% 50,82% 50,36% 50,10% 50,18% 49,97% 50,00% 50,66% 50,18% 50,45% 50,53%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 3 8 2 6 7 5 8
Ženy - - - 8 7 9 2 12 10 10 12
Spolu 0 0 0 24 10 17 4 18 17 15 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 32 11 12 16 17 15 10
Ženy - - - 4 40 12 15 10 22 11 19
Spolu 0 0 0 12 72 23 27 26 39 26 29

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 -29 -3 -10 -10 -10 -10 -2
Ženy - - - 4 -33 -3 -13 2 -12 -1 -7
Spolu 0 0 0 12 -62 -6 -23 -8 -22 -11 -9

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1