HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čierna Voda

Názov obce: Čierna Voda
Kód obce: 503690
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 117 m n.m.
ERB Obce Čierna Voda

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 117 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,14 km2 - 1214 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,11 km2 1011 ha - 83%
- Pôda orná: 9,70 km2 - 970 ha - 95,92%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,06 km2 - 6 ha - 0,59%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 2,22%
   Ovocné sady: 0,09 km2 - 9 ha - 0,89%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,38%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,03 km2 - 203 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,33 km2 - 33 ha - 16,06%
- Vodná plocha: 0,51 km2 - 51 ha - 25,39%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,75 km2 - 75 ha - 37,23%
- Plocha ostatná: 0,43 km2 - 43 ha - 21,32%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 677 687 687 695 697 697 703 701 708 710 718
Ženy 700 701 704 708 713 714 728 726 735 728 730
Spolu 1377 1388 1391 1403 1410 1411 1431 1427 1443 1438 1448
 
Muži % 49,16% 49,50% 49,39% 49,54% 49,43% 49,40% 49,13% 49,12% 49,06% 49,37% 49,59%
Ženy % 50,84% 50,50% 50,61% 50,46% 50,57% 50,60% 50,87% 50,88% 50,94% 50,63% 50,41%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 8 6 6 10 5 8 11
Ženy - - - 5 4 9 8 5 7 6 3
Spolu 0 0 0 8 12 15 14 15 12 14 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 6 7 8 12 8 5 4
Ženy - - - 3 9 9 10 3 7 10 3
Spolu 0 0 0 10 15 16 18 15 15 15 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 2 -1 -2 -2 -3 3 7
Ženy - - - 2 -5 - -2 2 - -4 -
Spolu 0 0 0 -2 -3 -1 -4 0 -3 -1 7

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1