HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kolárovo

Názov obce: Kolárovo
Kód obce: 501204
Názov okresu: Komárno Kód okresu: 401
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 110 m n.m.
ERB Obce Kolárovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 93 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 106,82 km2 - 10682 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 85,61 km2 8561 ha - 80%
- Pôda orná: 79,05 km2 - 7905 ha - 92,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,01%
   Záhrady: 2,12 km2 - 212 ha - 2,48%
   Ovocné sady: 1,15 km2 - 115 ha - 1,35%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,28 km2 - 328 ha - 3,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 21,21 km2 - 2121 ha - 20%
- Lesný pozemok: 5,42 km2 - 542 ha - 25,54%
- Vodná plocha: 4,61 km2 - 461 ha - 21,74%
- Plocha zastavané nádvoria: 6,08 km2 - 608 ha - 28,65%
- Plocha ostatná: 5,10 km2 - 510 ha - 24,06%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 5461 5363 5320 5302 5321 5322 5322 5331 5312 5328 961
Ženy 5480 5439 5418 5436 5435 5425 5433 5434 5424 5446 891
Spolu 10941 10802 10738 10738 10756 10747 10755 10765 10736 10774 1852
 
Muži % 49,91% 49,65% 49,54% 49,38% 49,47% 49,52% 49,48% 49,52% 49,48% 49,45% 51,89%
Ženy % 50,09% 50,35% 50,46% 50,62% 50,53% 50,48% 50,52% 50,48% 50,52% 50,55% 48,11%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 44 40 43 50 37 51 56 56
Ženy - - - 44 37 50 38 35 48 62 42
Spolu 0 0 0 88 77 93 88 72 99 118 98

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 93 61 68 67 79 81 67 74
Ženy - - - 65 69 73 52 66 58 49 74
Spolu 0 0 0 158 130 141 119 145 139 116 148

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -49 -21 -25 -17 -42 -30 -11 -18
Ženy - - - -21 -32 -23 -14 -31 -10 13 -32
Spolu 0 0 0 -70 -53 -48 -31 -73 -40 2 -50

Komárno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1